Η αρχή-του-τέλους

Υπάρχει πιθανότητα διάλυσης/κατάρρευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μπορούμε να προβλέψουμε τα πιθανά αίτια κατάρρευσης, καθώς και την πορεία που θα λάβει μια “σταδιακή” ή ταχύρρυθμη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αν η Οικονομική και Νομισματική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί  να σώσει τον εαυτό της, πώς θα μπορέσει να σώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών-μελών της και των υπηκόων της;

“BREADNOTE – Αρτογραμμάτιο” | Έργο της Ν. Ματράγκα © 2010

Download the work of futurist George V. Sarantavgas entitled “The Concept of Nation-State and the European Union: Philosophical  and Political Approaches on European Unification” (in .pdf format)

Philosophical and Political Approaches on European Unification