Γκαλερί του Πεδίου του Άρεως / MARS Field Gallery

Mars Field Gallery

Διακριτική άφιξη και εγκαθίδρυση τέχνης στο προβληματικό αστικό τοπίο των Αθηνών. Στην ανατολική πλευρά του Πεδίου του Άρεως, σε έναν παράγωνο χώρο που τον γεωμετρεί επίμονα το αττικό φως, η νεοσύστατη Γκαλερί του Πεδίου του Άρεως [MARS Field Gallery] γίνεται στέγη του “Λαβυρίνθου” και πεδίο βολής ανυπότακτων δημιουργών.

Θερειανού 11 & Μουστοξύδη 1, Πεδίον Άρεως, Αθήνα

Website: http://www.eurocrisis.eu